A Survival Guide for Project Managers, 2nd edition

James Taylor, “A Survival Guide for Project Managers, 2nd edition”
2006 | ISBN-10: 081440877X | 304 trang | PDF | 8 MB

Nhìn thấy một dự án thông qua để hoàn thành bao gồm không chỉ kiến thức kỹ thuật – công cụ như lịch phân chia công việc, và phân tích mạng – mà còn kỹ năng của con người, chẳng hạn như khả năng giao tiếp, đàm phán, lắng nghe, và lãnh đạo. Sau tất cả, đó là những người làm hầu hết các công việc trên các dự án, và “vấn đề con người” là nguyên nhân chủ yếu có thể làm hỏng ngay cả những dự án kế hoạch tỉ mỉ nhất. Với cách tiếp cận thực tế và thân thiện, cuốn sách này hướng dẫn cách sống còn cho quản lý dự án bao gồm cả hai mặt kỹ thuật và các khía cạnh con người.

Trong lần tái bản thứ hai này, cuốn sách đã được sửa đổi để phản ánh các phiên bản mới nhất từ các độc giả trên toàn thế giới và bao gồm các tài liệu mới về các chủ đề bao gồm cả dự án rủi ro và Văn phòng Quản lý dự án. Cuốn sách cho thấy độc giả làm thế nào để:

* Phát triển kỹ năng giao tiếp và kinh doanh cần thiết của một nhà quản lý dự án

* Giải quyết xung đột và cải thiện khả năng đàm phán

* Hiểu và áp dụng các công cụ kỹ năng quản lý dự án

* Thành lập các đội dự án, và nhiều hơn nữa

 

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *