Advances in Geometric Modeling

Muhammad Sarfraz, “Advances in Geometric Modeling” 
ISBN: 0470859377 | edition 2004 | PDF | 318 pages | 15 mb

Advances in Geometric Modeling sẽ minh họa ý nghĩa các yếu tố hình học trong kết cấu, thiết kế và gia công, không chỉ dùng trong công nghiệp truyền thống như ô tô, hàng không mà còn trong nền công nghiệp tiên tiến hiện nay. Nó bao gồm CAD / CAM, nghệ thuật máy tính , Giải trí, Giáo dục và Đào tạo, trực quan, người máy, hình ảnh y tế, hội họa, trực quan và các phương tiện truyền thông, và những loại khác.

Advances in Geometric Modeling

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *