Đồ án Môn học Chi Tiết Máy

Chọn động cơ: Dẫn động cho băng tải, ta chọn loại động cơ điện xoay chiều không đồng bộ ba pha có roto ngắn mạch do nó có kết cấu đợn giản, giá thành hạ, dễ bảo quản, làm việc tin cậy có thể mắc trực tiếp vào lưới điện ba pha không cần biến …

More

Đồ án Chi tiết máy

Phần VI: BÔI TRƠN VÀ ĐIỀU CHỈNH Bôi trơn hộp giảm tốc: Bôi trơn hộp giảm tốc chủ yếu là bôi trơn bộ truyền bánh răng trụ răng thẳng và bánh răng côn. vì vận tốc vòng của các bánh răng nhỏ nên ta chọn phương pháp bôi trơn là ngâm dầu. -Chiều sâu ngâm …

More

Bài giảng Kỹ thuật gia công Polime

Homopolime: polime taïo bôûi moät loaïi ñôn vò caáu truùc Copolime: polime taïo bôûi 2 loaïi ñôn vò caáu truùc Copolime khoái Copolime gheùp Copolime caáu truùc tuaàn hoaøn Copolime caáu truùc ngaåu nhieân. Heteropolime: polime taïo bôûi nhieàu loaïi ñôn vò caáu truùc   Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) …

More

Giáo trình CAD- CAM

Thiết kế và chế tạo máy có sự tham gia của máy vi tính thường được trình bày gắn liền với nhau. Thật vậy hai lĩnh vực ứng dụng tin học trong ngành cơ khí chế tạo này có nhiều điểm giống nhau bởi chúng đều dựa trên cùng một chi tiết cơ khí và …

More

Bài giảng Gia công áp lực – Công nghệ uốn lốc profile

Sau khi uốn cần lấy phôi ra : có rất nhiều phương pháp – chủ yếu là nâng trục và rút phôi •Có thể có nhiều động cơ -Độngcơchínhdẫnđộngtrục chính Độngcơchínhdẫnđộngtrục chính – Động cơ tháo ổ -Độngcơđiềuchỉnhkhoảngcáchtrục Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu …

More