Mechanical Circulatory Support (Landes Bioscience Medical Handbook-Mediafire download

Mechanical Circulatory Support (Landes Bioscience Medical Handbook (Vademecum)) by Wayne E. Richenbacher (Repost) English | 1999 | ISBN: 1570595305 | 241 pages | PDF | 2.12 MB Mechanical circulatory support is a well established therapeutic modality for treating refractory heart failure in patients with postcardiotomy cardiogenic shock, and approved cardiac transplant recipients who fail hemodynamically …

More

Introduction to Quantum Mechanics: in Chemistry, Materials Science, and Biology-Mediafire download

Introduction to Quantum Mechanics: in Chemistry, Materials Science, and Biology Academic Press; 1 edition | June 21, 2004 | ISBN-10: 0121060519 | 319 pages | DJVU | 4.7 Mb This book provides a lucid, up-to-date introduction to the principles of quantum mechanics at the level of undergraduates and first-year graduate students in chemistry, materials science, …

More

Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics – Mediafire download

Titus Petrila, Damian Trif – Basics of Fluid Mechanics and Introduction to Computational Fluid Dynamics Published: 2004-12-15 | ISBN: 0387238379 | PDF | 514 pages | 8.30 MB This handbook brings together the theoretical basics of fluid dynamics with a systemaic overview of the appropriate numerical and computational methods for solving the problems presented in …

More

Mechanical Systems, Classical Models: Volume 3: Analytical Mechanics – Mediafire

Petre P. Teodorescu – Mechanical Systems, Classical Models: Volume 3: Analytical Mechanics Published: 2009-07-30 | ISBN: 9048127637 | PDF | 784 pages | 6.63 MB This third volume completes the Work Mechanical Systems, Classical Models. The first two volumes dealt with particle dynamics and with discrete and continuous mechanical systems. The present volume studies analytical …

More

CIMCO Software 6.10.60 | 142.2 mb

CIMCO Software 6.10.60 | 142.2 mb Là chương trình lập trình CNC,  chịu trách nhiệm cho việc tạo ra hoặc chỉnh sửa chương trình CNC, bạn cần một công cụ chuyên nghiệp mà là nhanh chóng và linh hoạt. Cimco Edit 6 cung cấp một bộ công cụ chỉnh sửa CNC cần thiết, bao gồm cả …

More

Google Sketchup đã được Trimble mua lại

Google SketchUp là một chương trình dễ sử dụng để giúp bạn học cách tạo các mẫu 3D như nhà ở, nhà chứa đồ, boong tàu, các phần bổ sung cho ngôi nhà, các dự án với gỗ và ngay cả tàu không gian nữa. Với việc mua lại Sketchup từ @Last software vào tháng 3/2006, Google đã phổ …

More

Giáo trình công nghệ chế tạo máy

Tác giả: Phí Trọng Hảo Tên sách: Giáo trình công nghệ chế tạo máy Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Giới thiệu: Cuốn sách “Giáo trình công nghệ chế tạo máy” bao gồm các quy trình công nghệ gia công lắp đặt các chi tiết máy. Cuốn sách sẽ giúp ích rất nhiều tới các …

More