Giáo trình toàn tập Tự động đo lường

Phương pháp biểu diễn biểu thức đại số: Bất kỳtrong một hàmlogic n biến nào cũng có thểbiểu diễn thành các hàmcó tổng chuẩn đầy đủvà tích chuẩn đầy đủ. a) Cách viết dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ(chuẩn tắc tuyển): – Chỉquan tâm đến những tổhợp biến màhàmcó giá trịbằng một. – Trong một …

More

Giáo trình CNC cho máy phay

Sửdụng M19 đểdừng quay trục chính tại một vịtrí cố định. Khi lắp đầu khoét lên trục chính, sửdụng chu trình khoét G76 hoặc G87, M19 được sửdụng trong chế độMDI. Khi gọi chu trình G76 hoặc G87 trục chính sẽ được quay tới vịtrí phù hợp với vịtrí của trục dao khoét và mảnh …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Cơ sở của mô hình hóa hình học

Ta đã xét các phép biến đổi toạ độtrong cùng một hệtoạ độmà hoàn toàn không có sựthay đổi hệtoạ độtham chiếu vềvịtrí cũng nhưphương chiều. Trong phần này ta sẽxét tới phép ánh xạ đối tượng hình học giữa 2 hệtoạ độ khác nhau. Phép ánh xạ đối tượng hình học từmột hệtoạ độsang …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Phần cứng và phần mềm trong CAD

Phần mềm đồhoạ. Đây là một bộchương trình được viết ra nhằm tạo điều kiện cho người sửdụng vận hành hệthống đồhoạmáy tính (hệICG). Bộchương trình này thường được sản xuất trọn gói nên còn có tên gọi gói phần mềm đồhoạ, bao gồm những chương trình đểtạo ra hình ảnh trên màn hình CRT, …

More

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Điều khiển số và lập trình gia công điều khiển số

Điều khiển sốsửdụng 5 chế độnội suy chuyển động: nội suy đường thẳng, nội suy cung tròn, nội suy đường xoắn, nội suy parabol và nội suy bậc 3. Từdữliệu hình học quĩ đạo di chuyển dao và chế độnội suy yêu cầu, bộnội suy tính toạ độcác điểm trung gian trên quĩ đạo chuyển …

More

iáo trình Thép xây dựng

Sản xuất từthép hợp kim sau đógia công nhiệt. Độchính xác tương tựnhư bulông thường nhưng nhờlàm bằng thép cường độcao nên cókhảnăng xiết chặt êcu, thân bulông chịu kéo tạo nên lực ép lớn lên các bản thép. Khi chịu lực, giữa các mặt tiếp xúc của các bản thép sẽcólực ma sát lớn …

More

Giáo trình Lý thuyết kiến trúc

Không gian tập trung: * Khái niệm: Khi có một không gian thành phần được xác định là không gian hạt (trung tâm). Các không gian khác thứ cấp được bố trí được bố trí xung quanh không gian hạt nhân. * Đặc điểm – đặc trưng: – Không gian hạt nhận thường có độ …

More

Giáo trình Định mức xây dựng

Khi phân loại các hình thức lao động có thểphân ra thành quá trình lao động bằng tay, quá trình lao động có cơgiới hoá bộphận (công nhân làm việc có sựgiúp đỡcủa máy móc), và quá trình cơgiới hoá (bản thân máy móc tham gia), nhưng xét cho cùng trong các quá trình này …

More

Giáo trình Thủy văn công trình

MỤC LỤC Trang Chương I – Mở đầu . 1 Chương II – Sông ngòi và sự hình thành dòng chay sông ngòi . 6 Chương III – Phương pháp thống kê xác suất trong tính toán thuỷ văn . 21 Chương IV – Dòng chảy năm thiết kế . 66 Chường V – Dòng …

More