Autocad và người thiết kế

Autocad và người thiết kế

Tiêu chuẩn và quy định trong công nghiệp được đưa ra dựa trên những yếu tố cơ bản vềkỹthuật, kinh tế, quản lý, tổchức nhằm mục đích bảo đảm chất lượng sản phẩm vàan toàn trong lao động. Ngoài ra tiêu chuẩn và quy định còn là trung gian giữa kỹ thuật và lao động và cũng là cơ sở chính để công nghiệp phát triển.

Mục lục:

  1. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa và CAD.
  2. Mô hình bản vẽ tổng quát trên CAD.
  3. Tiêu chuẩn quốc tế về kỹ nghệ họa
  4. Tiêu chuẩn quốc tế về CAD

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?xb83r12vjvr2uc3
[/like-gate]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *