Xây dựng

Bài giảng An toàn lao động trong xây dựng

MỤC LỤC

Lời nói đầu Trang

Chương 1: Khái niệm chung vềbảo hộ lao độ ng 3

1.1. Mục đích, ýnghĩa vàtính chất của công tác bảo hộ lao động 3

1.1.1. Mục đích, ýnghĩa của công tác bảo hộ lao động 3

1.1.2. Tính chất của công tác bảo hộ lao động 4

1.2. Nội dung và phương phá p nghiên cứu bảo hộ lao động 4

1.2.1. Nội dung của bảo hộ lao động 4

1.2.2. Phương pháp họ c tập, nghiên cứu 6

1.3. Một sốkhái niệm cơ bản 6

1.3.1. Điều kiện lao động 6

1.3.2. Tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 7

1.4. Nguyên nhân tai nạn lao động vàbệnh nghề nghiệ p 8

1.4.1. Phân loại nguyên nhân tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp 8

1.4.2. Phương pháp phân tích nguyên nhân tai nạn. 10

1.5. Đánh giátình hình tai nạn lao động 11

1.5.1. Hệsốtần suất tai nạn Kts 11

1.5.2. Hệsốtrầm trọng Ktt 11

1.5.3. Hệsốtai nạn nó i chung Ktn 12

Chương 2: Kỹthuật vệsinh lao động trong sản xuất

2.1. Những vấn đề chung của vệ sinh lao động 13

2.1.1. Đối tượng và nhiệm vụcủa kỹthuật vệsinh lao động 13

2.1.2. Các tác hại nghềnghiệp trong ngành xây dựng cơ bản 13

2.1.3. Các biện phá p chung đề phò ng tác hại nghềnghiệp 14

2.2. Vi khí hậu trong môi trường sản xuất 15

2.2.1. Các yếu tốvi khí hậu 16

2.2.2. Điều hoàthân nhiệt ở ngườ i 16

2.2.3. Ảnh hưởng vi khí hậu đố i với cơ thể ngườ i 17

2.2.4. Biện pháp phòng chống vi khí hậu nó ng 18

2.3. Phòng chống bụi trong sản xuất 20

2.3.1. Khái niệm về bụ i 20

2.3.2. Nguyên nhân phát sinh bụi vàsựtác hại của nó21

2.3.3. Phân tích sựtác hại của bụi đối với cơ thể21

2.3.4. Các biện pháp phò ng chống bụ i 22

2.4. Tiếng ồn vàrung động trong sản xuất 23

2.4.1. Tác hại của tiếng ồn và rung động 23

2.4.2. Ảnh hưởng của các thông số đặ c trưng

cho tiếng và rung động đế n mức độtác hại. 24

2.4.3. Nguồn phá t sinh của tiếng ồn và rung động 26

2.4.4. Biện pháp phòng chống tiếng ồ n 26

2.4.5. Biện pháp phòng chống rung động 28

2.5 Chiếu sáng trong sản xuất 29

2.5.1. Một số khá i niệm về á nh sáng 29

2.5.2 Ảnh hưởng của chiếu sáng đố i với lao động sản xuấ t 31

2.5.3. Phương pháp chiếu sáng trong sản xuấ t 32

2.5.4. Tính toán chiếu sáng nhân tạo 34

2.5.5. Đèn pha chiếu sáng 37

Chương 3: An toàn khi sửdụng máy móc, thiết bị thi công

3.1. Khái niệm chung: 39

3.1.1. Yêu cầu đố i với cơ giới hoáthi công 39

3.1.2. Nguyên nhân, sựcốtai nạn do máy 39

3.1.3. Biện pháp phòng ngừa chung các sựcốtai nạn do máy 41

3.2. An toàn đối với thiết bị nâng hạ 45

3.2.1. Bảo đả m độ ổ n định của cần trục 45

3.2.2. Bảo đả m sự ổ n định của tới 48

3.2.3. Bảo đả m an toàn dố i với các chi tiết,

cơ cấu quan trọng của thiết bị nâng hạ. 51

3.3. An toàn đối với thiết bị chịu áp lực 54

3.3.1. Một số khá i niệm cơ bản 54

3.3.2. Nguyên nhân nổ nồi hơi vàbiện pháp phòng ngừ a 56

3.3.3. Nguyên nhân nổthiết bị khi nén và biện pháp phòng ngừ a 60

3.3.4. Nguyên nhân nổcác bình chứa khí vàbiện pháp phòng ngừ a 61

Chương 4: An toàn khi đào đất đá và làm việc trên cao

4.1. Phân tích nguyên nhân tai nạn khi thi công đất đá, đào hốsâu 64

4.1.1. Nguyên nhân gây tai nạn 64

4.1.2. Phân tích nguyên nhân làm sụt lởmái dốc ở khố i đào 65

4.2. Các biện pháp đềpòng tai nạn khi thi công đào đất đá66

4.2.1. Đảm bảo ổ n định hố đà o 66

4.2.2. Một sốquy định vềbiện phá p an toàn khi thi công đào hào hố sâu. 69

4.2.3. Phòng ngừ a chấn thương khi nổmìn 70

4.3. Tính tóan hệgia cốtường hào,hốđào thẳng đứng 71

4.3.1. Xác định sơ đồtính toán 72

4.3.2. Nội dung tính toán 73

4.4. Kỹthuật an toàn khi làm việc trên cao 75

4.4.1. Những nguyên nân gây tai nạn khi làm việc trên cao 76

4.4.2. Các biện phá p an toàn chủ yế u khi làm việc trên cao 77

4.5. Độbền vàđộ ổ n định của dàn giáo 82

4.5.1. Độ bền kế t cấu của dàn giáo 82

4.5.2. Độ ổ n định của dàn giáo 83

Chương 5: Kỹthuật an toàn điện

5.1. Khái niệm cơ bản vềan toàn điện 85

5.1.1 Tác dụng của dòng điện đố i với cơ thể ngườ i 85

5.1.2. Các nhân tố ảnh hưở ng khi bị điện giật 86

5.1.3. Phân loại nơi làm việc, sản xuấ t theo mức độnguy hiểm vềđiện 89

5.1.4. Những nguyên nhân gây ra tai nạn điện 89

5.2. Phân tích một sốtrường hợp tiếp xúc vơi mạng điệ n 90

5.2.1 Chạm đồng thời vào hai pha khác nhau của mạng điện 90

5.2.2. Chạm vào một pha của mạng điện cótrung tính nối đất 91

5.2.3. Chạm vào một pha của mạng cótrung tính cách điện 91

5.2.4. Chạm vào một pha của mạng điện xuống đấ t – điện áp bướ c 92

5.3. Các biện pháp phòng ngừa tai nạn điện 94

5.3.1. Biện pháp đề phòng tiếp xú c va chạm vào các bộ phậ n mang điện 94

5.3.2. Biện pháp đề phòng tai nạn điện khi chạm

vào vỏmáy có dò ng điện rò(bị chạm mát) 95

5.3.3. Sử dụ ng các phương tiện bảo vệ và dụ ng cụ phòng hộ 97

5.3.4. Sơ cứu ngườ i bị tai nạn điện 99

5.4. Bảo vệ chố ng sét 100

5.4.1. Sét vàtác hại của nó100

5.4.2. Biện pháp bảo vệchống sét 101

5.4.3. Phạm vi bảo vệ chống sét đánh thẳng của thu lôi 103

5.5. Phnòg chống tĩnh điệ n 105

5.5.1. Hiện tượng của tĩnh điện 105

5.5.2. Biện pháp đề phòng tĩnh điện 106

Chương 6: Khái niệm cơ bản về chá y -nổ

6.1. Bản chất của sự chá y 107

6.1.1 Định nghĩa quátrình cháy 107

6.1.2. sựdiễn biến của quátrình cháy 107

6.1.3. Sự bù ng cháy, bố c cháy, tự bố c cháy và tựcháy 108

6.1.4. Giải thích quátrình cháy 109

6.2. điều kiện để cháy và hình thức cháy 111

6.2.1. điều kiện cần thiết cho quátrình cháy 111

6.2.2. Hình thức cháy 113

6.3. Khảnăng cháy nổnguy hiểm của các chất 113

6.3.1. Cháy nổ của hỗn hợ p hơi khí với không khí 114

6.3.2. Cháy nổ của chất lỏng trongk hông khí 115

6.3.3. Cháy của chất rắn trong không khí 116

6.3.4. Cháy nổ của bụi không khí 116

6.3.5. Một số dạ ng cháy của các chất tựcháy 117

Chương 7: Nguyên nhân gây cháy và biện pháp phòng chống cháy nổ

7.1. Các kế t cấu xây dựng vàsựbảo vệ phòng chống cháy 119

7.1.1. Tính bắt cháy và độ chịu lửa của vật liệu, kế t cấu xây dựng 119

7.1.2. Độchịu lửa của kết cấu gạ ch đá, bê tông cốt thép 120

7.1.3. Nâng cao độchịu lửa của kết cấu thép 122

7.1.4. Bảo vệ các kết cấu gỗ khỏ i cháy 124

7.2. Phòng ngừa hoảhoạn 125

7.2.1. Mức độnguy hiểm cháy nổ trong sản xuấ t 125

7.2.2. Điều kiện an toàn phò ng cháy 126

7.2.3. Nguyên nhân các đám cháy 127

7.2.4. Các biện pháp phò ng cháy 129

7.3. Các phương pháp vàphương tiện chữa cháy 130

7.3.1. Các chất chữa cháy 130

7.3.2. Phương tiện, thiết bị chữa cháy cơ giới 134

7.3.3. Phương tiện dụ ng cụchữa cháy thô sơ. 136

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=506[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button