Chưa phân loại

bài giảng aptomat

Untitled

 

1. khái niêm chung

2. Phân loại

3. Cách lựa chọn aptomat

4. Cấu tạo của aptomat

5. Một số aptomat

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/3dpi4rcegzrczbf/Aptomat.ppt
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button