bài giảng các bộ ổn định điện

Untitled

1. Khái niệm chung

2. Ổn áp sắt từ không tụ

3. Ổn áp sắt từ có tụ

4. Ổn áp kiểu supvolter nhảy cấp

5. Ổn áp kiểu vô cấp kiểu tự ngẫu kết hợp với bán dẫn

6. Ổn áp kiểu servomotor

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/7haxpc4ogaysrrs/Các_bộ_ổn_định_điện.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *