Bài giảng Các cơ cấu sinh lực

Tùy theo nguồn năng lượng sử dung, các cơ cấu sinh lực của đồ gá có thể chia ra: khí nén, dầu ép, chân không, từ, điện từ, điện-cơ khí, li tâm…So với cơ cấu kẹp bằng tay tuy chúng có một số nhược điểm như đòi hỏi các trang bị phụ kèm theo, phức tạp, song chúng có những ưu điểm cơ bản như thời gian kẹp chặt giảm, giảm sức lao động của công nhân, lực kẹp đủ lớn và ổn định

5-1.Cơ cấu sinh lực bằng khí nén .

Khí nén được sử dụng khá rộng rãi trong sản xuất công nghiệp. Khí nén là không khí sạch được máy nén khí nén đến áp suất 6-7atm đê khi đi qua các ống dẫn đến đồ gá có áp suất làm việc 3-4 atm. Dùng khí nén có những ưu điểm sau :

  •   Nâng cao năng suất lao động, giảm bớt thòi gian kẹp chặt và tháo chi tiết (0,5- 1,2) s, so với kẹp chặt bằng tay có thê giảm thời gian này từ (5 -10) lần.
  •   Giảm nhẹ sức lao động của công nhân trong quá trình kẹp chặt và tháo chi tiết. Nêu như kẹp bằng tay, lực tác dụng từ tay công nhân (7CM-100N) thì ở các trang bị khí nén lực đê điều khiên các trang bị (cơ cấu) này chỉ khoảng (10-15N)
  •  Lực kẹp đủ lớn, đều và có thể kiểm tra, điều chỉnh dễ dàng trong quá trình làm việc.

 

 

Untitled

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/hpaw8suyo7rytdh/chuong_5_9mRyozFxKo_20130713091642_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *