Bài giảng Các khái niệm cơ bản của hệ thống điện tử thông tin (thiết bị thu phát)

Capture

1. Các thành phần của hệ thống thiết bị thu phát

 

2. Phổ tần số

 

3. Băng thông

 

4. Các ứng dụng kỹ thuật thông tin điện tử

 

5. Một số khái niệm cơ bản về cao tần

 

 

Link mediafire

http://www.mediafire.com/view/fb5lz444ln5hq4q/Các_khái_niệm_cơ_bản_của_hệ_thống_điện_tử_thông_tin_(thiết_bị_thu_phát).doc

Leave a Reply

Your email address will not be published.