BÀI GIẢNG CAD/ CAM/ CNC

 1- Vị trí vai trò của CAD/CAM-CNC

Nằm trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, nó thực hiện nhiệm vụ
thiết kế mô hình hình học của sản phẩm, lập chương trình gia công,
quy trình công nghệ nhờ sự trợ giúp của điều khiển số, kỹ thuật máy
tính.

 2- Đối tượng nghiên cứu của môn học:

Liên quan đến các dữ liệu hình học của quá trình thiết kế và các đ ặc
trưng hình học của bề mặt gia công. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật
số và máy tính vào việc thực hiện quá trình công nghệ gia công cơ.

 3- Nội dung nghiên cứu của môn học:

 PHẦN I: Thiết kế sản phẩm với sự trợ giúp của máy tính-CAD_.
 Giới thiệu phần mềm MasterCam X14.
 Giới thiệu phần mềm SolidWorks 2011

Giới thiệu phần mềm Catia R21.

 Phần II : Công nghệ CNC

 Chương 1: Khái niệm

 1.1. Các hệ thống điều khiển số:
 1.2. Các hệ thống DNC
 1.3. Các hệ thống gia công linh hoạt

 Chương 2: Một số đặc trưng của máy CNC

 2.1. Các trục toạ độ và chiều các chuyển động
 2.2. Qui định các trục toạ độ trên máy
 2.3. Độ chính xác gia công trên máy CNC (đảm bảo thông qua các hệ thống đo
dịch chuyển và đo góc)

 Chương 3. Các dạng điều khiển số

 3.1. Điều khiển theo điểm
 3.2. Điều khiển theo đường thẳng
 3.3. Điều khiển theo công tua (2D, D, 3D, 4D, 5D)

 Chương 4. Những khái niệm cơ bản về lập trìmh gia công trên
máy CNC
41. Các khái niệm cơ bản
4.2. Quỹ đạo gia công
4.3. Cách ghi kích thước tuyệt đối và tương đối
4.4 Các câu lệnh G _code

 Chương 5: Kỹ thuật lập trình CNC

5.1. Cấu trúc chương trình.
5.2. Lập chương trình NC trên hệ điều hành FANUC series 21:
– EMCO win NC GE series Fanuc TB 21
– EMCO win NC GE series Fanuc MB 21
5.3. Ngôn ngữ lập trình tự động APT

 Chương 6: Ứng dụng các phần mềm thiết kế và gia công tiên
tiến

 6.1 Giới thiệu phần mềm MasterCam và MCU.
 6.2 Giới thiệu phần mềm SolidWorks để thiết kế và gia công khuôn.
 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown + chia sẻ cộng đồng ( Bạn phải đăng nhập facebook để thấy nút like)

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?2x90lwcq2e72jg5
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.