Bài giảng Cơ học vật bay

Capture

CHƯƠNG: NHỮNG TÍNH CHẤT VẬT LÍ CƠ BẢN CỦA CHẤT LỎNG VÀ CHẤT KHÍ
1.1. Tính chất chung của chất lỏng và chất khí
1.2. Các đại lượng vật lí
1.3. Các phương trình cơ bản
1.4.Lực cản
CHƯƠNG 2: CÁC CHẾ ĐỘ BAY KHÁC NHAU.
2.1. Các trục tọa độ.
2.2. Chế độ bay ngang đều
2.3. Chế độ bay lên đều
2.4. Chế độ chuyển động bay xuống đều
2.5. Chế độ cất cánh
2.6. Chế độ hạ cánh
2.6.1. Hệ số tải trọng
2.6.2. Chế độ bay liệng chuẩn ( Virage ).
2.7. Đồ thị tọa độ cực và các điểm bay đặc biệt
2.7.1. Đường lực nâng và đường đặc tính cực (Polaire) của máy bay
2.7.2. Đường đặc tính “Máy bay”
2.7.3. Đường đặc tính động cơ
2.7.4. Đường đặc tính tổng hợp động cơ_ máy bay
CHƯƠNG 3: ỔN ĐỊNH VÀ ĐIỀU KHIỂN MÁY BAY
3.1. Các hệ trục toạ độ
3.1.1. Hệ toạ độ cố định Oxyz gắn cố định với mặt đất.
3.1.2. Hệ trục chuyển động tịnh tiến cùng máy bay
3.1.3. Hệ trục gắn cố định với máy bay
3.1.4. Hệ tọa độ không tốc
3.1.5. Hệ tọa độ địa tốc hay hệ toạ độ quỹ đạo
3.2 Ổn định tĩnh trong chuyển động dọc của máy bay
3.2.1. Mômen khí động tác dụng lên cánh trong chuyển động dọc trục
3.2.2. Mômen khí động tác dụng lên đuôi ngang của máy bay trong chuyển độn
dọc
3.3.3. Momen khí động tác dụng lên thân máy bay trong chuyển động dọc
3.3.4. Momen do lực đẩy của động cơ
3.2.5. Sự ổn định dọc tĩnh của máy bay
3.2.6. Điểm trung hoà
3.3 Sự điều khiển chuyển động dọc của máy bay
3.3.1. Các mặt điều khiển
3.3.2. Điều khiển chuyển động dọc băng đuôi lái ngang
3.3.3. Góc của đuôi lái ngang lúc bay ổn định
3.3.4. Sự ổn định hướng của máy bay
3.3.5. Sự điều khiển hướng máy bay
3.3.6. Sự ổn định nghiêng
3.3.7. Sự điều khiển độ nghiêng
3.4. Các phương trình chu ển động cơ bản
3.4.1. Các phương trình cơ bản
3.4.2. Phương pháp tuyến tính hoá để giải các phương trình động lực học bay
3.4.3. Tính toán hệ số đạo hàm khí động

3.4.4. Phương trình chuyển động dưới dạng ma trận
CHƯƠNG 4: ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỌC MÁY BAY
4.1. Một số khái niêm cơ bản
4.1.1. Biên độ phức của hàm điều hoà
4.1.2. Biên độ phức của hàm bất kỳ. Phép biến đổi Fourier
4.1.3. Phép biến đổi Laplace
4.2. Tính chuyển động dọc của máy bay
4.2.1. Ma trận hàm truyền và ma trận độ cứng khí động của máy bay trong
chuyển động dọc trục
4.2.2. Tính chuyển động dọc của máy bay dưới tác động của không khí bị nhiễu
động
4.2.3. Tính dao động dọc tự do của máy bay lúc không có điều khiển
4.2.4. Dao động dọc trục của máy bay khi có điều khiển đuôi lái ngang δe
4.2.5. Tiêu chuẩn đánh giá tính chất lượng máy bay
ÁP DỤNG KHẢO SÁT ỔN ĐỊNH ĐỘNG HỌC MÁY BAY
1. Các thông số của máy bay
2. Phân tích chất lượng máy bay

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/sh686kfkn1up4fd/cơ_học_vật_bay.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *