Bài giảng Cơ sở lý thuyết và nguyên lý cắt gọt

Untitled

 

 

 

I. Đặc điểm và vai trò của gia công cắt gọt:

–  Cắt gọt kim loại là quá trinh công nghệ tạo nên những sán phẩm cơ khí cố hình dáng kích thước độ bóng bề mặt… theo yêu cầu kỹ thuật từ một phôi liệu ban đầu nhờ sự cắt bồ lớp kim loại dưđi dạng phoi.

–  Gia công cắt gọt được thực hiện ở nhiệt độ bình thường của môi trường (cả trước và sau nguyên công nhiệt luyện). Nó cho độ bóng và độ chính xác cao hơn cấc phuơng pháp gia công hàn, đúc, rèn, dập nóng…

–  Phương phấp gia công bằng cắt gọt chiếm 30% khôi lượng công việc gia công cơ khí và trong tuttng lai cố thể nhiều hđn.

II. Những khái niệm và định nghiã cơ bản

1. Chuyển động trong quá trình cắt gọt:

–  Mỗi một loại máy cắt kim loại có quỹ đạo chuyển động tương đấi giữa dao và chi tiết khác nhau. Người ta phân ra ba loại chuyển động :

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/4mhhxdvch4tctt6/tai_lieu_cat_got_kim_loai_P9B7npUpQN_20130713043215_169747.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *