Tài liệu cad/cam

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Cơ sở của CAD

ky thuat 4

Trong CAD, mô hình hoá hình học tương ứng với giai đoạn tổng hợp, đòi hỏi mô tả

hình dáng hình học của một đối tượng dưới dạng toán học theo cách máy tính có thểxửlý

được. Mô hình toán học cho phép hình ảnh của đối tượng có thểhiển thịvà thao tác trên

màn hình máy tính thông qua tín hiệu lấy từCPU của hệCAD. Phần mềm đồhoạphải được

thiết kếsao cho thuận tiện và có hiệu quảvới máy tính và cảngười sửdụng.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=535[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button