Tài liệu cad/cam

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Cơ sở của mô hình hóa hình học

Ta đã xét các phép biến đổi toạ độtrong cùng một hệtoạ độmà hoàn toàn

không có sựthay đổi hệtoạ độtham chiếu vềvịtrí cũng nhưphương chiều.

Trong phần này ta sẽxét tới phép ánh xạ đối tượng hình học giữa 2 hệtoạ độ

khác nhau.

Phép ánh xạ đối tượng hình học từmột hệtoạ độsang hệtoạ độthứhai được

định nghĩa nhưsựthay đổi mô tả đối tượng hình học từhệtoạ độthứnhất sang hệtoạ

độthứhai. Do đó, không có sựthay đổi vềvịtrí và phương chiều của đối tượng hình

học so với cả2 hệtoạ độ.

Phép ánh xạnày tương đương với phép biến đổi hệtoạ độthứnhất sang hệtoạ

độthứhai và được sửdụng rất phổbiến trong thiết kế.

Thông thường, người ta sửdụng định nghĩa hệtoạ độlàm việc(còn được gọi

là hệtoạ độ địa phương hay hệtoạ độ đối tượng) gắn liền với đối tượng thiết kế để đơn

giản hoá việc thiết lập và nhập dữliệu hình học.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=537 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button