Tài liệu cad/cam

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Điều khiển số và lập trình gia công điều khiển số

ky thuat 1

Điều khiển sốsửdụng 5 chế độnội suy chuyển động: nội suy đường thẳng, nội

suy cung tròn, nội suy đường xoắn, nội suy parabol và nội suy bậc 3. Từdữliệu hình

học quĩ đạo di chuyển dao và chế độnội suy yêu cầu, bộnội suy tính toạ độcác điểm

trung gian trên quĩ đạo chuyển động.

Bộnội suy (là thiết bị điện tử đối với hệNC hoặc phần mềm đối với hệCNC),

ngoài chức năng nội suy hình học còn có chức năng tính toán tốc độcủa các trục tương

ứng đểthực hiện chuyển động theo quĩ đạo và tốc độdi chuyển yêu cầu.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=526 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button