Tài liệu cad/cam

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Phần cứng và phần mềm trong CAD

ky thuat 3

Phần mềm đồhoạ.

Đây là một bộchương trình được viết ra nhằm tạo điều kiện cho người sửdụng vận

hành hệthống đồhoạmáy tính (hệICG). Bộchương trình này thường được sản xuất trọn

gói nên còn có tên gọi gói phần mềm đồhoạ, bao gồm những chương trình đểtạo ra hình

ảnh trên màn hình CRT, để điều khiển các hình ảnh đó và đểthực hiện các kiểu tương tác

khác nhau giữa ICG. AutoCAD là ví dụ điền hình vềmột bộchương trình nhưvậy. Còn hệ

ICG là một hệthống đồhoạtương tác, ngoài phần mềm còn có phần cứng

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=533 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button