Tài liệu cad/cam

Bài giảng Công nghệ CAD /CAM – Phần mềm Pro/Engineer

ky thuat 2

Lệnh mởvà lưu file trong Pro/ENGINEER có một số điểm khác biệt quan

trọng giữa tính năng quản lý file trong trình ứng dụng của Windows:

• Tên file trong Pro/E đòi hỏi chặt chẽhơn.

• Việc lưu một đối tượng trong Pro/E sẽtạo ra một phiên bản mới.

• Pro/E không cho phép một đối tượng được lưu với một tên file đã được

đặt trước đó, tức là không lưu trên một file hiện có.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=531 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button