Chưa phân loại

Bài giảng Điều khiển lập trình 1 – Nguyễn Tấn Đời

Untitled

 

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
1.1 GIỚI THIỆU.
1.2 LOGIC BẬC THANG. Ladder Logic
1.3 LẬP TRÌNH. Programming
1.4 KẾT NỐI PLC. PLC Connections
1.5 NGÕ VÀO LOGIC BẬC THANG. Ladder Logic Inputs
1.6 NGÕ RA LOGIC BẬC THANG Ladder Logic Outputs
CHƯƠNG 2: CẤU TRÚC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA PLC
2.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG PLC. PLC Hardware
2.1.1 Giới Thiệu.
2.1.2 Ngõ Vào và Ngõ Ra.
2.1.3 Relay.
2.1.4 Sơ Đồ Nối Dây.
2.2 HOẠT ĐỘNG CỦA PLC. PLC Operation
2.2.1 Giới Thiệu.
2.2.2 Hoạt Động Tuần Tự.
2.2.3 Trạng Thái PLC.
2.2.4 Bộ Nhớ.
CHƯƠNG 3: CẢM BIẾN
3.1 GIỚI THIỆU.
3.2 CẢM BIẾN DÂY NỐI. Sensor Wiring
3.2.1 Công Tắc.
3.2.2 TTL.
3.2.3 Rút Dòng và Cấp Dòng. Sinking/Sourcing
3.2.4 Tiếp điểm Relay Solid State Relay.
3.3 CẢM BIẾN TIỆM CẬN. Presence Detection
3.3.1 Công Tắc Tiếp Xúc.
3.3.2 Công tắc Lưỡi Gà.
3.3.3 Cảm Biến Quang.
3.3.4 Cảm Biến Điện Dung.
3.3.5 Cảm Biến Điện Cảm.
3.3.6 Dòng Chất lỏng.
CHƯƠNG 4: THIẾT BỊ CHẤP HÀNH
4.1 GIỚI THIỆU.
4.2 CUỘN DÂY. Solenoid
4.3 VAL Valve
4.4 XY LANH Cylinder
4.5 THỦY LỰC. Hydraulic
4.6 KHÍ NÉN. Pneumatic
4.7 ĐỘNG CƠ Motor
CHƯƠNG 5: THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH THEO LƯU ĐỒ
5.1 GIỚI THIỆU.
5.2 PHƯƠNG PHÁP BLOCK LOGIC.
5.3 PHƯƠNG PHÁP SEQUENCE BIT.

CHƯƠNG 6: PLC S7 – 200
6.1 CẤU TRÚC PHẦN CỨNG.
6.1.1 Đặc điểm chung.
6.1.2 Các đèn báo.
6.1.3 Các ngõ vào.
6.1.4 Các ngõ ra.
6.1.5 Nguồn cung cấp.
6.1.6 Cổng truyền thông.
6.1.7 Các module mở rộng.
6.2 NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG.
6.2.1 Đơn vị xử lý trung tâm CPU.
6.2.2 Hệ thống BUS.
6.2.3 Bộ nhớ.
6.3 CẤU TRÚC BỘ NHỚ.
6.3.1 Phân chia bộ nhớ.
6.3.2 Vùng dữ liệu.
6.3.3 Vùng đối tượng.
6.3.4 Phương thức truy cập bộ nhớ.
6.4 PHƯƠNG PHÁP LẬP TRÌNH.
6.4.1 Quan hệ giữa chương trình và các ngõ vào/ra
6.4.2 Khái niệm về ngôn ngữ lập trình
6.4.3 Phương pháp STL.
6.4.4 Phương pháp LAD.
6.4.5 Phương pháp FBD.
CHƯƠNG 7: TẬP LỆNH S7 – 200
7.1 NHÓM LỆNH VẾ TIẾP ĐIỂM.
7.2 NHÓM LỆNH VỀ TIMER VÀ COUNTER.
7.2.1 Lệnh Timer.
7.2.2 Lệnh Counter.
7.3 NHÓM LỆNH SO SÁNH.
7.4 NHÓM LỆNH VỀ CỔNG LOGIC.
7.4.1 Lệnh AND.
7.4.2 Lệnh OR.
7.5 NHÓM LỆNH VỀ CÁC PHÉP TOÁN LOGIC.
7.6 NHÓM LỆNH DI CHUYỂN VÀ BIẾN ĐỔI DỮ L
7.6.1 Lệnh Di chuyển.
7.6.2 Lệnh Tăng Giảm.
7.6.3 Lệnh Chuyển đổi.
7.7 LỆNH VỀ ĐỒNG HỒ THỜI GIAN THỰC.
BÀI TẬP
PHỤ LỤC:
PHẦN MẾM LẬP TRÌNH Step 7 MicroWIN 3.2/4.0
PHẦN MỀM MÔ PHỎNG S7-200 Simulator 2.0

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/4yo6lr3i2ct48f5/Điều_khiển_lập_trình.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button