Chưa phân loại

Bài giảng Hệ thống điều khiển phân tán Mở đầu

Untitled

 

1.1 Mục đích và phạm vi đề cập của môn học
Các nội dung cơ bản của bài giảng
1.2 Phương pháp học và đánh giá kết quả
Các nguồn tài liệu tham khảo
1.3 Giới thiệu các khái niệm cơbản
1.4 Tổng quan các lĩnh vực ứng dụng
1.5 Lược sử phát triển các giải pháp điều khiển
Sự tiến hóa tới các hệ thống điều khiển phân tán

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/d3c6ccbmggtmlor/Bài_giảng_Hệ_thống_điều_khiển_phân_tán_Mở_đầu.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button