Chưa phân loại

Bài giảng Hệ thống điều khiển phi tuyến

Capture

I. KHÁI NIỆM

1.ĐỊNH NGHĨA

2. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ PHI TUYẾN

3. CÁC KHÂU PHI TUYẾN ĐƠN GIẢN

4. MÔ TẢ TOÁN HỌC HỆ PHI TUYẾN

5. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HỆ PHI TUYẾN

II. PHƯƠNG PHÁP TUYẾN TÍNH HÓA

III. PHƯƠNG PHÁP HÀM MÔ TẢ

IV. PHƯƠNG PHÁP LYAPUNOV

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/496mrh6v9mxqgm7/Bài_giảng_Hệ_thống_điều_khiển_phi_tuyến.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button