Bài giảng Máy Công Cụ: Điều khiển chương trình số_Mediafire

Phần mở đầu
Chương 1 Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS Máy Công Cụ
Chương 2 Lập trình các máy công cụ ĐKS
Chương 3 Máy công cụ ĐKS- Phân tích động học và kết cấu
Chương 4 Chế tạo được hỗ trợ bằng máy tính
Chương 5 Truyền dữ liệu đến các Máy công cụ ĐKS
Chương 6 Phụ chương: Bảng phụ lục- Bài tập thực hành 1 và 2- Phụ lục I & II

 

http://www.mediafire.com/?gkede3iltivach3

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *