Chưa phân loại

Bài giảng Ôtômát hữu hạn

 

Capture

Chương 2 Ôtômát hữu hạn

2.1 Accepter hữu hạn đơn định

2.2 Accepter hữu hạn không đơn định

2.3 Sự tương đương giữa accepter hữu hạn đơn định và

accepter hữu hạn không đơn định

2.4 Rút gọn số trạng thái của một ôtômát hữu hạn

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/download/aaozgeg5rcpopi7/Ôtômát_hữu_hạn.pdf
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button