Chưa phân loại

Bài giảng Phương pháp đo 3 tiếp điểm

phuong phap do 3 tiep diem

KHÁI NIÊM.

Là phương pháp đo mà khi đo các yếu tố đo của thiết bị đo tiếp súc với bề mặt chi tiết ít nhất là trên 3 điểm, trong đó không tồn tại một cặp tiếp điểm nào nằm trên phương biến thiên của chi tiết đo.

-Từ một điểm I ngoài vòng tròn, quan sát vòng tròn dưới hai tiếp tuyến IA và IB hợp với nhau một góc α.khi R thay đổi ,tâm O của vòng tròn sẽ di chuyển trên phân giác Ix.

Để nhận biết sự thay đổi này ,ta có thể đặt điểm quan sát tại M hoặc N. chuyển ở vị trí M hoặc N sẽ cho ta sự thay đổi của h.

Với:

Lấy dấu + khi điểm đặt quan sát ở N (1).

Lấy dấu – khi đặt điểm quan sát ở M (2).

Phương pháp đo 3 tiếp điểm đặc biệt ưu việt khi đáp ứng ưu cầu đo đường kính các mặt trụ,mặt cầu gián đoạn như bánh răng ,then hoa đặc biệt khi đo gián đoạn hoặc méo với số cạnh lẻ

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate] http://www.data.advance-cad.com?download=355 [/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button