Bài giảng rơ le

Untitled

 

1. Khái niệm chung về rơ le

2. Các bộ phận chính của rơ le

3. Phân loại rơ le

4. Đặc tính của rơ le

5. Các tham số rơ le

6. Rơ le điện từ

7. Rơ le trung gian

8.Rơ le điều khiển

9. Rơ le tín hiệu

10. Rơ le dòng cực đại

11. Rơ le điện động

12. Rơ le nhiệt

13. Rơ le thời gian

14. Rơ le số

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/12cc5ie4t7x076u/chuong6_role_wGhhOwN5po_20130705091914_169747.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *