bài giảng sự phát nóng của thiết bị điện

Untitled

 

1. Khái niệm chung

2. Các dạng tổn hao

3. Chế độ làm việc dài hạn của vật thể đồng nhất

4. Chế độ làm việc ngắn hạn của vật thể đồng nhất

5. Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại của vật thể đồng nhất

6. Sự phát nóng khi ngắn mạch

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/xbxjagu44abj1lv/sự_phát_nóng_của_thiết_bị_điện.ppt
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *