Chưa phân loại

Bài giảng Tập lệnh cơ bản của Matlab

Capture

I LỆNH CƠ BẢN

1 lệnh ANS

2 Lệnh CLOCK

3 Lệnh COMPUTER

4 Lệnh DATE

5 Lệnh CD

6 Lệnh CLC

7 Lệnh CLEAR

8 LỆNH DELETE

9 LỆNH DEMO

10 LỆNH DIARY

11 LỆNH DIR

12 LỆNH DISP

13 LỆNH ECHO

14 LỆNH FORMAT

15 LỆNH HELP

16 LỆNH HOME

17 LỆNH LENGTH

18 LỆNH LOAD

19 LỆNH LOOKFOR

20 LỆNH PACK

21 LỆNH PATH

22 LỆNH QUIT

23 LỆNH SIZE

24 LỆNH TYPE

25 LỆNH WHAT

II CÁC TOÁN TỬ VÀ CÁC KÝ TỰ ĐẶC BIỆT

III CÁC HÀM LOGIC

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/euo2ktnr3emaot7/Bài_giảng_Tập_lệnh_cơ_bản_của_Matlab.doc
[/like-gate]

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button