Bài tập cơ học Ứng dụng

bai tap co hoc ky thuat

Trong mỗi chương của cuốn sách này đều có các phần Cơ sở lý thuyết và hướng dẫn áp dụng,những bài giải mẫu.Các bài tập đều có trả lời ( trừ phần bài tập ôn thi ).Ngoài ra trong cuốn sách này còn có phần bài tập cho mỗi ký thi

Lời nói đầu
Chương 1: Chuyển động của điểm
Chương 2: Chuyển động của vật rắn quanh điểm cố định
Chương 3: Chuyển động song phẳng của vật rắn
Chương 4: Hợp chuyển động của điểm
Chương 5: Hợp chuyển động quay của vật rắn quanh các trục
Chương 6: Cân bằng của hệ lực phẳng
Chương 7: Cân bằng của hệ lực không gian

Các bài tập ôn thi kỳ I

Chương 8: Động lực học chất điểm
Chương 9: Đặc trưng hình học của vật rắn
Chương 10: Nguyên lý di chuyển khả dĩ – Nguyên lý Đalămbe
Chương 11: Các định lý tổng quát của động lực học
Chương 12: Phương trình vi phân chuyển động của vật rắn và cơ hệ
Chương 13: Kéo – Nén đúng tâm
Chương 14: Xoắn thuần tuý thanh phẳng
Chương 15: Uốn phẳng
Chương 16: Tính thanh chịu lực phức tạp

Các bài tập ôn thi kỳ II

Trả lời các bài tập

Tài liệu tham khảo

http://www.mediafire.com/?mj3ddq7edqlcey7

Leave a Reply

Your email address will not be published.