Bài tập dài môn học Lý thuyết điều khiển tự động

Capture

I, Thiết kế hệ thống điều khiển tự động có.

II, Tính toán các tham số Kp, Ti, Td đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

III, Xét tính ổn đinh, tìm các điểm cực và điểm không.

IV, Tính tham số tối ưu của bộ điều khiển PID dùng hàm Least-quares.

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/3f6laippeebgeg4/bai_tap_dai_mon_hoc_ly_thuyet_dieu_khien_tu_dong_qShzHdfJA2_20130125103943_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *