Bài Tập Trắc Nghiệm Ôn Tập Đại Cương Về Kim Loại – Trần Quốc Toàn

Câu 1. Một ion R3+ có cấu hình electron
Câu 2.  Liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử các chất rắn NaCl, I2 và Fe thuộc loại liên kết
Câu 3. Trong các phản ứng hoá học, vai trò của kim loại và ion kim loại là
Câu 4. Trường hợp không xảy ra phản ứng là
Câu 5.  Khi cho Fe vào dung dịch hỗn hợp các muối
Câu 6. Một vật bằng hợp kim Fe-Cu để trong không khí ẩm
Câu 7. Câu nào sau đây đĩng ?
Câu 8.  Đăt một vật bằng hợp kim Zn-Cu trong không khí ẩm
Câu 9. Cho 1,152 gam hỗn hợp Fe, Mg tc dụng với dung dịch AgNO3 dư
Câu 10. Cho 5,5 gam hỗn hợp bột Fe, Mg, Al vo dung dịch AgNO3 dư thu được x gam chất rắn
……

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Trần Quốc Toàn
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?l6m2ipcajlxrpuu
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *