Bài thực hành gia công trên Pro/Engineer 4.0

pro e8

Bài 1. Phương pháp phay : Volume, Local và Profile
Bài 2. Kĩ thuật Pattern
Bài 3. Phương pháp gia công để “dọn phôi”
Bài 4. Phương pháp phay Surface
Bài 5. Phương pháp phay Trajectory
Bài 6. Phương pháp phay Volume
Bài 7. Phương pháp phay Surface
Bài 8. Hole Making
Bài 9. Phương pháp phay Surface
Bài 10. Process Manager
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.ebook.edu.vn/?page=1.17&view=12322
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *