Bánh răng – Giáo trình công nghệ chế tạo bánh răng GS.TS Trần Văn Địch

Bánh răng là một chi tiết máy không còn gì xa lạ nữa. Đa số trong các máy móc đêu có mặt bánh răng, có vai trò rất quan trọng trong kết cấu máy vì thế nó có ảnh hưởng đế chất lượng làm việc, an toàn và tuổi thọ của máy

Gia công bánh răng là một lĩnh vực cắt kim loại rất phức tạp. Những thợ gia công bánh răng cần phải có kiến thức sau rộng về lĩnh vực này cụ thể là phải biết tính toán các thông số hình học của bánh răng

Hiện nay Việt Nam có rất ít tài liệu nói về việc chế tạo bánh răng chuẩn nhất, nhiều người muốn tìm hiểu về gia công bánh răng phải đi tìm các tài liệu nước ngoài nhưng cũng gặp không ít khó khăn về ngôn ngữ

Tài liệu chế tạo bánh răng này được biên soạn với các nội dung: Khái niệm về các loại bánh răng, các phương pháp gia công bánh răng trụ, bánh răng côn, bánh vít trên các loại máy của các nước tiên tiến

banhrang

Xem online giáo trình công nghệ chế tạo bánh răng

Link download
https://drive.google.com/file/d/0B_zp3j7eVz_pYk05cmdnaW5PNlU/view?usp=sharing

Kho tài liệu CAD/CAM/CAE/CNC
Các khóa học sử dụng phần mềm cơ khí ( CAD/CAM/CAE/CNC)