Bắt đầu làm quen với Vi điều khiển

Untitled

Vi điều khiển thì có rất nhiều loại, nhiều kích cỡ, nhiều mức giá tài liệu này chỉ giới thiệu cho bạn một loại vi điều khiển thuộc vào dạng “phổ thông” nhất, vi điều khiển AT89C51 của Atmel. Tôi cũng không có ý định giới thiệu cấu trúc của vi điều khiển này mà chỉ giúp bạn biết bạn nên bắt đầu như thế nào, tôi sẽ hướng dẫn từng bước vì mục đích của tài liệu là giúp những bạn “chưa biết gì”.Bạn có thể làm theo những hướng dẫn này trước rồi sao đó tìm hiểu chi tiết về AT89C51 sau hay ngược lại đều được . Có thể hiểu đơn giản vi điều khiển là những vi mạch điện tử tích hợp (chip) mà bạn có thể lập trình để nó thực hiện những nhiệm vụ mà bạn mong muốn. Khác với vi xử lí, các vi điều khiển ngoài chức năng xử lí dữ liệu, thuật toán còn được tích hợp các bộ chức năng đặc biệt khác, các vi điều khiển có các ngõ vào/ra để nhận và xuất dữ liệu, các bộ timer xử lí thời gian, các bộ trao đổi dữ liệu theo một số chuẩn giao tiếp, thậm chí một số loại vi điều khiển còn có cả bộ chuyển đổi AD,bộ điều khiển động cơ nói chung chúng ta có thể làm được rất nhiều việc với vi điều khiển!

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/4ag75la5myypbl4/bat_dau_lam_quen_voi_vi_dieu_khien_HnJJbF6IZ6_20130125105911_617.pdf
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *