Biên soạn sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay (quyển 1)

GIỚI THIÊU CHUNG
sổ tay hướng dân tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay là tài liệu cung cấp cho chuyên viên kỹ thuật máy bay kiến thức lý thuyết và thực tế yêu cầu đủ để cấp chứng chỉ cho chuyên viên kỹ thuật khung sườn của FAA, phù hợp với quy định của Hàng không liên bang Mỹ (FARs).

Sổ tay hướng dẫn tra cứu này gồm các nội dung chính trong FARs vê kết cấu khung sườn sửa chữa, sổ tay hướng dẫn tra cứu này dựa trên tài liệu FARs phần 65 và 147, Thông tư AC 65-2D, AC65-15A, AC43.13-1A&2A, Mil-HDBK-5, các SRM A-320/32lTsRM F-70, SRM B-767-300, SRM ATR-72 bảo đảm đầy đủ các yêu cầu cần thiết cho nghiên cứu học tập và sửa chữa khung sườn máy bay thuận
lợi.
Sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay cung, cấp cho chuyên viên kỹ thuật các kiến thức cơ bản, các nguyên tắc và tiêu chuẩn tối thiểu, những nguyên tác tính toán độ bền mối ghép đinh tán chủ yếu, các phương pháp và quy trình công nghệ chung, các sô liệu định hướng cho thiết kế phương án sửa chữa bộ phận kết cấu, giúp cho chuyên viên kỹ thuật đọc hiểu và sử dụng thuận lợi SRM của nhà chế tạo.

Sổ tay hướng dẫn tra cứu này khồng cung cấp số liệu sử dụng vào sửa chữa bộ phận kết cấu cụ thể của một loại máy bay cụ thể. sổ tay sửa chữa kết cấu của nhà chế tạo (SRM) là tài liệu pháp lý hướng dẫn thiết kế sửa chữa kết cấu mà chuyên viên kỹ thuật phải tuân theo khi thiết kế phương án sửa chữa kết cấu cụ thê bị hư hỏng.

Nội dung Sổ tay hướng dẫn tra cứu gồm hai phần:

Phần I; Những kiến thức cơ bản chung sửa chữa khung sườn máy bay.

I.l. Gia công kim loại tấm.

Chương ỉ. Các triết lý thiết kế.

Chương //. Các yếu tố ánh hướng đến kim loại tấm và thiết kế mối ghép

Chỉứmg Hỉ. Những tính toán chủ yếu đối với kết cấu.

Chương IV. Uốn kim loại

Chương V. Công vìệcchuẩn bị vả vẽ lấy dấu sơ đồ chế tạo

Chương Vỉ. Chế tạo kim loại tấm.

Chương VII. Giới thiện sơ lược dụng cụ cầm tay

Chương 17//. Giới thiệu sơ lược mặt bằng làm việc và máy uốn kim loại Ỉ.2. Đỉnh tán sử dụng và sửa chữa

Chương / ; Khoan lỗ cho chi tiết kẹp chặt

Chươnẹ Ị Ị : Lắp đặt đinh tán

Chương Hỉ : Tháo đinh tán

Chương IV. Các loại đinh tán và nhiệt iuyện Chương V. Hư hỏng đinh tán.

Chương VỊ. Giới thiệu sử dụng các loại đinh tán và kẹp chặt điển hình 1.3. Kiểm tra và sửa chữa kim loại tấm Chương ỉ. Kiểm tra kim loại tấm Chương //. Sửa chữa kim loại tấm Chương Hỉ. Thực tế sửa chữa khung sườn máy bay.

Chương N. Thiết kế sửa chữa đinh tân.

Chương V. Các loại sửa chữa hư hỏng cụ thể.

Phần II: Nguyên tắc chung và phương pháp tính toán thiết kế phương án sửa chữa bộ phận kết cấu máy bay – Hướng dẫn tra cứu tài liệu.

Chương Ị. Nguyên tắc và tiêu chuẩn trong sửa chữa kết cấu máy bay.

Chương ỉỉ. Tải trọng, ứng suất và biển dạng

Chương ///. Phương pháp tính toán độ bền của kết cấu máv bay.

Chương IV. ứng suất tập trung và ứng suất mỏi ở kết cấu máy bay. Chương V. Tính toán độ bền của mối ghép đinh tán.

Chương Vỉ. Hướng dẫn phân tích phương án thiết kế sửa chữa bộ phận kết cấu trong SRM.

Phần III .Hướng dẫn tra cứu tài liệu – Phân tích một sô phương án điển hình hướng dẫn thiết kê sửa chữa bộ phận kết cẩu trong SRM (A-3201321, F-70, ATR-72, B-767 -300).

Đề xuất phương án thiết kê’sửa chữa bộ phận kết cấu.

SỔ tay hướng dẫn tra cứu còn là giáo trình huấn luyện cho các chuyên viên kỹ thuật máy bay. Nó giúp cho họ có kiến thức hiểu và thực hiện chính xác các chỉ dẫn và quy trình sửa chữa khung sườn máy bay của nhà chế tạo. Trách nhiệm của người sử đụng tài liệu hướng dẫn này là để lựa chọn và theo quy trình giới thiệu của nhà chê’ tạo khi tiến hành thiết kê’ phương án sửa chữa máy bay cụ thể.

Tác giả có nhiều năm công tác thực tế và có nhiều cô’ gắng tham khảo nhiều tài liệu và được sự cộng tác nhiệt tình của xí nghiệp máy bay A-76, các cá nhân tham gia, tư vấn có nhiều đóng góp giá trị để sổ tay này được sửa đổi, bổ sung nhiều lần, đáp ứng được nhu cầu sửa chữa khung sườn máy bay.

Sổ tay hướng dẫn tra cứu này biên soạn lần đầu nên không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả mong rằng sổ tay này tiếp tục được sửa đổi, bổ sung, cập nhật để tài liệu ngày một hoàn chỉnh . Theo yêu cầu của VAR-66 cần chuyển thể sổ tay này sang bản tiếng Anh
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/?ayncvjcapa4hgvv
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.