Biên soạn sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay (quyển 2b)

2.2.1. Sổ tay này chia thành các chươngmục sau:
Chapter 51 Chapter 52 Chapter 53 Chapter 54 Chapter 55 Chapter 56 Chapter 57

2.3.
Structures Ũ General

Doors

Fuselage

Nacelles/Pylons

Stabilizers

Windows

Wings
2.3.1. Số chương ờ trên dược phan chia chi tiếl thành số phần. một vài số phần cụ thể dòi hỏi phân chia để đáp ứng kết cấu khác nhau  các loại máy bay khác nhau.

2.3.3. Xem xét chương 52 đến 57 với các bộ phận chính của máy bay.

Số phần này là quy định đối vứi bộ phận cụ Ihổ trong nhóm chính. Số Ihứ tư , nếu khổng quy định, là sử dụng cho sự khác nhau của các loại máy hay cỏ ý nghía liôn quan đến số liệu phân chia như lựa chọn động cơ khác nhau
 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?ph5ac8ao5k85rwr
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published.