Bộ cài đặt NX Nastran 5 cho mô phỏng CAE hiệu quả

NX NASTRAN là công cụ giải quyết xương sống của bộ phần mềm mô phỏng. NX và SolidEdge đã tích hợp sẵn bộ xử lý cho phép bạn tạo ra các mô hình phần tử hữu hạn được tích hợp với công cụ xử lí NX NASTRAN. Kết quả từ NX NASTRAN sau đó có thể được gửi xử lý với NX hoặc SolidEdge.

Phân tích, mô phỏng động lực học và tĩnh học chuyển động, độ bền và động năng , tai nạn, NVH, và nhiệt là một trong nhiều khả năng của NX NASTRAN. Phân tích dòng chất lỏng và nhiệt CFD cũng được tích hợp.

Bản cài đặt-link rapidshare 300Mb

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *