Building E-Commerce Sites with Drupal Commerce Cookbook

Building E-Commerce Sites with Drupal Commerce Cookbook By Richard Carter
2013 | 206 Pages | ISBN: 1782161228 | EPUB + PDF | 21 MB + 9 MB
Nắm bắt Thương mại Drupal, khuôn khổ thương mại điện tử mới dựa trên các CMS Drupal, một trong những hệ thống quản lý nội dung mã nguồn mở phổ biến nhất và mạnh mẽ có sẵn.
Cuốn sách “Building E-commerce Sites with Drupal Commerce Cookbook” sẽ cho các bạn tìm hiểu và các kiến thức về quá trình cài đặt, cấu hình và tùy biến của các cửa hàng thương mại Drupal của bạn.

Cuốn sách này bắt đầu bằng cách giới thiệu và chỉ dẫn cho bạn cách cài đặt và cấu hình cửa hàng Thương mại Drupal của bạn. Một khi cửa hàng của bạn đã được tạo lập, sau đó bạn sẽ học cách để tùy biến và tối ưu hóa nó để làm cho nó nổi bật và hiển thị các sản phẩm của bạn tốt hơn.

Đi sâu vào tùy biến, bạn sẽ tìm hiểu thêm các loại sản phẩm tùy chỉnh trước khi tạo một chủ đề Drupal phong cách mới cho cửa hàng của bạn. Kết hợp với các lời khuyên, cuốn sách này cũng sẽ giúp hướng dẫn bạn qua các vấn đề chung, cũng như tối ưu hóa và quản lý cửa hàng của bạn.

“Building E-commerce Sites with Drupal Commerce Cookbook” sẽ hướng dẫn bạn tất cả mọi thứ bạn cần biết để có được cửa hàng trực tuyến của bạn và chạy và bán sản phẩm của bạn, với hướng dẫn từng bước và hình ảnh được chụp từ màn hình dễ dàng để giúp hướng dẫn bạn qua tất cả mọi thứ.

Giá: 30.000 vnd
(Mang theo USB để chép file)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *