Các kỹ năng cơ bản sử dụng HTML trong lập trình Web, 65 trang

 

HTML (Hyper Text Markup Language – Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản) là một sự định dạng để báo cho trình duyệt Web (Web browser) biết cách để hiển thị một trang Web.

Các trang Web thực ra không có gì khác ngoài văn bản cùng với các thẻ (tag) HTML được sắp xếp đúng cách hoặc các đoạn mã để trình duyệt Web biết cách để thông dịch và hiển thị chúng lên trên màn hình.

 

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Không rõ
Kiểu tập tin : DOC
Độ lớn tập tin : 1.60 MB

 

Link mediafire- Bấm like để thấy linkdown ( đăng nhập face nếu k thấy nút like)

[like-gate]
http://mediafire.com/?5nmjnnirdv1
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *