Các phương pháp và thiết bị quan trắc môi trường nước – Ts.Vũ Minh, 266 Trang

qqChương 1. Nước tự nhiên và ô nhiểm nguồn nước
– Thành phần hóa học của nước tự nhiên
– Hệ sinh thái nước và thành phần sinh học của nguồn nước tự nhiên
– Chất lượng nước
– Các tác nhân gây ô nhiểm nguồn nước
– Lựa chọn các thông số để đáng giá chất lượng nước
Chương 2. Các phương pháp quan trắc chất lượng nước
– Thiết kế chương trình quan trắc
– Quan trắc chất lượng nước môi trường xung quanh
– Phân tích số liệu và báo cáo
Chương 3. Các thiết bị trong quan trắc chất lượng nước
– Đo pH
– Đo độ dẫn điện
– Đo độ muối
– Đo tổng quát rắn hòa tan
– Đo nồng độ oxy hòa tan DO
– Đo độ đục
– Đo thế oxy hóa khử
Chương 4. Mạng lưới quan trắc
– Quan trắc tự đông các chất vô cơ trong nước
– Phân tích trực tuyến các chất ô nhiễm nước
– Liên kết giữa các trạm quan trắc liên tục tự động chất lượng nước
Chương 5. Mô hình hóa chất lượng môi trường nước
– Giới thiệu chung
– Cơ chế biến đổi của các chất ô nhiễm trong môi trường
– Phương trình toán học của dòng chảy
– Mô hình thủy động học của dòng sông
– Mô hình chất lượng nước trong hệ thống sông ngòi
– Môi hình chất lượng nước vùng nước lợ
– Mô hình chất lượng hồ và bể chứa
– Mô hình nước ngầm
Chương 6. Hiện trạng chất lượng nước ở Việt Nam
– Nguyên tắc chung
– Hiện trạng chất lượng nước các tỉnh phía Bắc
– Chất lượng nước tại một số tỉnh miền Trung
– Chất lượng nước các tỉnh miền Nam

 

Nguồn : internet
Tác giả : Đặng Vũ Minh
Kiểu tập tin : PDF

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link cũng như chia sẻ cho bạn bè mình

[like-gate] http://www.mediafire.com/view/?m366qpqkysgadm9
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *