Chưa phân loại

Các quy trình thủy lực _ Mediafire

Chương I: Cơ sở lý thuyết thủy lực và máy thủy lực
1.1. Giới thiệu chung.
1.2. Khái niệm chung về máy thủy lực tàu thủy
1.3. Các thông số cơ bản của máy thủy lực
Chương II: Truyền động thủy lực thể tích
– Khái niệm về truyền động thủy lực thể tích
– Nguyên lý của truyền động thủy lực thể tích
..
– Hệ thống đóng mở nắp hầm hàng tàu thủy

 

(http://www.mediafire.com/?ny55kwn2f0jkz58)

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button