Cấp thoát nước – Nguyễn Đinh Huấn, 144 Tr

– Theo đối tượng sử dụng nước: HTCN đô thị, công nghiệp, nông nghiệp, đường sắt…

– Theo mục đích sử dụng nước: HTCN sinh hoạt, sản xuất, chữa cháy.

– Theo phương pháp sử dụng nước: HTCN trực tiếp (thẳng), tuần hoàn, liên tục,…

– Theo loại nguồn nước: HTCN mặt , ngầm,…

– Theo nguyên tắc làm việc của hệ thống: HTCN có áp, không áp, tự chảy.

– Theo phương pháp chữa cháy: HTCN chữa cháy có áp lực cao, thấp,…

– Theo phạm vi cấp nước: HTCN bên ngoài nhà, HTCN bên trong nhà.

Việc phân loại này chỉ mang tính chất tương đối mà thôi vì chúng có thể có ý nghĩa đan xen nhau, không tách rời nhau, trong cái này có cái kia và ngược lại. Ta có thể kết hợp các hệ thống đó lại với nhau, ví dụ HTCN sinh hoạt + chữa cháy, sản xuất + chữa cháy hoặc cả sinh hoạt + sản xuất và chữa cháy làm một. Đối với các khu đô thị và khu dân cư, người ta thường kết hợp HTCN sinh hoạt và chữa cháy làm một. Còn đối với các xí nghiệp công nghiệp (XNCN) có thể xây dựng một HTCN sản xuất riêng và một HTCN cho sinh hoạt và chữa cháy riêng.

 

Nguồn : Internet
Tác giả : Nguyễn Đinh Huấn
Kiểu tập tin : PDF

 

 

Link mediafire- Bấm like để thấy link (mở fb mới thấy nút like)

[like-gate]
http://www.mediafire.com/view/?ke25jehs0nvtrm4
[/like-gate]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *