CAST UGS NX8 32bit & 64bit – MF

Ngoài phần Document thì đây là tài liệu đầy đủ nhất để các tín đồ NX có thể nâng cao  kungfu thiết kế của mình. Càng ngày NX sẽ được sử dụng rộng rãi, và việc nắm vững phần mềm này sẽ là lợi thế để các bạn xin việc.
http://www.mediafire.com/?3isveixiawi9tke
http://www.mediafire.com/?4tnpamxgjm3il9u
http://www.mediafire.com/?1x9ve9qbgpcv4fo
http://www.mediafire.com/?7b28dsdzcczsdcj
http://www.mediafire.com/?dvnc4pnp5op43ta
http://www.mediafire.com/?7j29m7p1l22mjgf
http://www.mediafire.com/?0pd2iyx50b7p3u6
http://www.mediafire.com/?6y4n5lv297i4w7g
http://www.mediafire.com/?4n961nnaoelzota
http://www.mediafire.com/?am9gaqvz0p99dj0
http://www.mediafire.com/?wrzuxvbd2uc2w6d
http://www.mediafire.com/?qjfiyvkam41pq6d
http://www.mediafire.com/?f3x632qai6g0czr
http://www.mediafire.com/?md33m8112dcobzb
http://www.mediafire.com/?bixiybiahjolw2o

 

Co part8 bi loi, dang upload, cac ban xai tam:

https://rapidshare.com/files/3504644548/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part01.rar
https://rapidshare.com/files/3144413429/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part02.rar
https://rapidshare.com/files/476917360/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part03.rar
https://rapidshare.com/files/1387297500/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part04.rar
https://rapidshare.com/files/2998847760/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part05.rar
https://rapidshare.com/files/2027764007/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part06.rar
https://rapidshare.com/files/3424198867/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part07.rar
https://rapidshare.com/files/647928217/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part08.rar
https://rapidshare.com/files/3420944287/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part09.rar
https://rapidshare.com/files/1252647255/SIEMENS.PLM.NX.8.0.CAST.x86.x64.2011.ENG.part10.rar

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *