Giáo Trình Hướng Dẫn Sử Dụng Excel 2010 – Microsoft Vietnam, 240 Trang

I.  Những điểm mới trong Microsoft Excel 2010  Thêm tính năng Sparkline Tính năng Slicers Định dạng dữ liệu có điều kiện PivotTables và PivotCharts Share Workbook II.  Nội dung chính Chương 1: Làm Quen Với Microsoft Excel  1.1  Giới thiệu Excel 1.2. Mở Excel, đóng Excel, phóng to, thu nhỏ cửa sổ 1.3. Thao …

More

Giáo Trình Lập Trình Hướng Đối Tượng OOP – Trương Công Tuấn, 580 Trang

Lập trình hướng đối tượng là phương pháp lập trình mới trên bước đường tiến hóa của việc lập trình máy tính, nhằm giúp chương trình trở nên linh hoạt, tin cậy và dễ phát triển. Tư tưởng lập trình hướng đối tượng được áp dụng cho hầu hết các ngôn ngữ lập trình chạy …

More