678 Câu hỏi về chiếc máy PC

Những lỗi, thủ thuật này được tôi sưu tầm từ mạng Internet, báo chí hay những lần sửa chữa lỗi cho các bạn mới làm quen với hệ điều hành Windows của Microsoft. Vẫn còn hàng nghìn lỗi xảy ra hoặc thủ thuật trên nền Windows chưa được cập nhật vào trong Ebook này. Cho …

More

Sổ tay hướng dẫn sử dụng Adobe Photoshop 2007 – Vũ Trường An

  Cuốn sách là tổng hợp của hơn 450 bài viết về đồ họa của các tác giả Việt Nam và nước ngoài. Cuốn sách được biên soạn dựa trên cuốn “Sổ tay Photoshop” của hai tác giả Nguyễn Quang Duy,Lương Thiên Khôi đã được chỉnh sửa lại cấu trúc và bổ xung thêm trên 250 bài viết mới …

More