Bơm thủy lực

Chức năng và phân loại xylanh thủy lực * Chức năng: Xilanh thủy lực là cơ cấu chấp hành dùng để biến đổi thế năng của dầu thành cơ năng, thực hiện chuyển động thẳng. Từ khóa tìm kiếmbơm thủy lực cũkỹ thuật bơm thủy lực

MÁY CẮT KIM LOẠI

Môn học máy cắt kim loại là một môn chuyên ngành, nhằm đáp ứng cho sinh viên có kiến thức về các chuyển động học trong ngành cơ khí chế tạo, từ đó xác định từ các hình dáng chi tiết gia công, phương pháp tạo hình, chuyển động tạo hình, hình thành sơ đồ …

More

Biên soạn sổ tay hướng dẫn tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay (quyển 1)

GIỚI THIÊU CHUNG sổ tay hướng dân tra cứu sử dụng tài liệu sửa chữa khung sườn máy bay là tài liệu cung cấp cho chuyên viên kỹ thuật máy bay kiến thức lý thuyết và thực tế yêu cầu đủ để cấp chứng chỉ cho chuyên viên kỹ thuật khung sườn của FAA, phù …

More