Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TMDịch vụ Phú Bình

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU TRANG PHẦN 1: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong Doanh Nghiệp………………………………… 1.1. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp………………………………… 1.1.1 Bản chất và chức năng của tiền lương……………………………… …

More

Kế toán NVL tại các DN SX

LỜI NÓI ĐẦU Từ năm 1986, đất nước ta chuyển sang cơ chế thị trường và đang dần đi vào quỹ đạo của trong những năm gần đây-một quỹ đạo đầy thử thách và cũng đầy chông gai đối với các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dịch vụ. Nền kinh tế thị trường …

More

Công ty vận tải ôtô số 3

Công ty vận tải vận tải ô tô số 3 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên kinh doanh vận tải trực thuộc cục đường bộ việt nam – Bộ giao thông vận tải, quý trình hình thành và phát triển của công ty được đánh bởi mốc thời gian chính sau: Tháng 3 năm …

More