Công ty CP May Nam Hà

Với thời gian thực tập tại Công ty cổ phần may Nam Hà tìm hiểu về công tác hạch toán kế toán của Công ty em nhận thấy rằng Trong quá trình vận động của Công ty luôn luôn tồn tại hai mặt đối lập nhau, song mặt khác là kết quả tìm được qua …

More

Công ty VTĐT Bắc Zimbang

LỜI NÓI ĐẦU. Nước ta đang bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Sau 17 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, về căn bản nền kinh tế nước ta đã chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường có …

More

Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty CP TM Dịch vụ kỹ thuật Đông Nam Á

LỜI NÓI ĐẦU Với cơ chế thị trường mở cửa như hiện nay thì tiền lương là một trong những vấn đề rất quan trọng vì đó chính là khoản thù lao cho công lao động của người lao động. Lao động chính là hoạt động tay chân và trí óc của con người nhằm …

More

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán báo cáo tài chính trong Công ty CP Kiểm toán – Tư vấn Thuế

LỜI NÓI ĐẦU Trong nền kinh tế thị trường, Kiểm toán đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với việc nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và chất lượng quản lý của các Doanh nghiệp. Tại Việt Nam, hoạt động Kiểm toán đã không ngừng phát triển cả về quy mô, chất …

More

Kiểm toán TSCĐ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (IFC) thực hiện

LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi mạnh mẽ của từng quốc gia trong từng khu …

More

Kiểm toán chu trình hàng tồn kho trong kiểm toán tài chính do Công ty Kiểm toán tư vấn XD VN thực hiện

  LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện bước đầu hội nhập nền kinh tế thế giới, môi trường kinh doanh ở Việt Nam đã và đang tiến dần đến thế ổn định. Nhiều cơ hội mới mở ra cho các doanh nghiệp, đi kèm với đó là những thách thức, những rủi ro không thể …

More