LV_Thiết kế mạch logic số

Bảng liệt kê tất cả các tổ hợp khả dĩ của các biến số và hàm số tương ứng gọi là bảng chân lý. Khi có ba hay nhiều biến số (A, B, C), số lượng hàm số khả dĩ tăng nhanh. Mạch điện tử thực hiện quan hệ logic: Y= f(A) hay Y= f(A, …

More

LV_Thiết kế mạch logic đồng hồ báo thức

Trong những năm gần đây ,cùng với sự phát triển ngày càng mạnh mẻ của công nghệ vi điện tử,con người ngày càng thâm nhập sâu hơn về mọi lỉnh vực,đặc biệt là trong lỉnh vực đIện tử,tin học.Đời sống của con người càng ngày càng phát triển,nhu cầu của con người ngày càng cao.Nhằm …

More

LVCK: Tính toán thiết kế hệ thống thông gió, xử lý khí thải Phân xưởng Đúc – Công ty Mai Động

Trong lịch sử tiến hoá văn minh của mình, bên cạnh những bước nhảy vọt về kinh tế – xã hội, loài người luôn luôn phải đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng về môi trường. Vì vậy, phấn đấu để đạt được mục tiêu phát triển bền vững hay phát triển kinh tế …

More

LV cơ khí: Thiết kế máy mới

Một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật trên toàn cầu nói chung và với sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước ta nói riêng hiện nay đó là việt cơ khí hoá và tự động hoá quá trình sản xuất. Nó nhằm …

More

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ.

Theo dòng thời gian nhân loài đã khộng ngừng cải tiến công cụ lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế với mục đích cuối cùng là phục vụ lợi ích cho con người ngày một tốt hơn. Hiện nay ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí …

More

Thiết kế kết cấu máy láng xi măng ống nước, trên cơ sở đó thiết kế quy trình công nghệ gia công một số chi tiết trong máy

Chế tạo máy là ngành công nghiệp then chốt, đóng vai trò quyết định trong công cuộc công nghiệp hoá và hiện đại hoá, từng bước đưa nền kinh tế đất nước hoà nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Ngành chế tạo máy chế tạo ra các trang thiết bị cần …

More

Tính toán thiết kế quy trình công nghệ chế tạo và đồ gá một số đồ gá để gia công chi tiết Thân và Nắp Gối Đỡ

Theo dòng thời gian nhân loài đã khộng ngừng cải tiến công cụ lao động nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả kinh tế với mục đích cuối cùng là phục vụ lợi ích cho con người ngày một tốt hơn. Hiện nay ngành kinh tế nói chung và ngành cơ khí …

More

Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở công ty X89-BQP

  Chuyển sang nền kinh tế nhiều thành phần, các doanh nghiệp hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tồn tại và phát triển được đều phải tiêu thụ được hàng hoá của mình. Nếu như trước đây việc đảm bảo …

More

Luận văn điện: Thiết kế và tính toán chống sét đánh trực tiếp cho trạm biến áp 220/110 kv

Trạm biến áp là phần tử rất quan trọng trong hệ thống điện, nó thực hiện việc truyền tải và phân phối điện năng. Khi trạm biến áp bị sét đánh trực tiếp sẽ gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng như làm hư hỏng các thiết bị điện, làm gián đoạn cung cấp …

More