Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp – Trần Hiểu Nhuệ, 303 Trang

Hệ thống và sơ đồ thoát nước các xí nghiệp công nghiệp. Cơ sở chọn phương pháp xử lý nước thải các xí nghiệp công nghiệp. Điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải công nghiệp. Xử lý nước thải công nghiệp bằng phương pháp cơ học học học, trích ly, làm thoáng và …

More